Geri arşive
27/07/2017| Sinüzit: Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir?

“Sinüzit” terimi, paranazal sinüsleri ilgilendiren akut veya kronik enflamasyon durumunu tanımlar.
Paranazal sinüsler nedir? Burun kökü ve kaş altı seviyesi arasındaki kafatası kemikleri içinde yerleşmiş havayla dolu kavitelerdir. Burunla küçük kemik kanallar olan ostiumlar yoluyla bağlantı halindedir. Bu kanalllar sinüsleri kaplayan mukozanın ürettiği mukusun buruna geçişini sağlar.

Enflamasyonu tetikleyen nedir?
Sinüsün kendisinde oluşan bir enflamasyon olduğunda mukus üretiminde artış ve ostiumlarda daralma meydana gelir, bu da mukusun nazal kaviteye normal drenajını engelleyebilir. Mukusun paranazal sinüslerde birikimi patojen mikroorganizmaların üremesine ve sonuç olarak da gerçek bir enfeksiyona yol açabilir.

Hangi faktörler sinüzite neden olabilir?
Bu rahatsızlık nazal kavitede bakteriyel, viral veya mikotik kökenli enfeksiyonları takiben oluşabilir, bazı olgularda alerjik orijinli olabilir ve bazen de üst dişlerdeki enfeksiyonla ilişkili olabilir. Sinüzit paranazal sinüsleri çevreleyen kemiklerin fraktürüne yol açan travmatik olaylardan sonra da ortaya çıkabilir ve bunun yanı sıra anatomik defektler (nazal septum deviasyonu gibi), nazal polipler veya immün yetmezlik durumu da sinüzit oluşumunu kolaylaştırabilir.

Sinüzitin esas semptomları nelerdir?
Basit bir nezleyle karşı karşıya olunmadığı şüphesi doğuran en önemli klinik bulgu, baş hareketleriyle veya yüze basınç uygulandığında artan yüz ağrısıdır (genellikle alında, gözlerin üstünde ve altında ve çenede olur). Semptomatolojide ayrıca ateş, baş ağrısı, burun tıkanıklığı, balgamlı öksürük, tat ve koku duyusunda azalma olabilir ve enfeksiyon yerinden buruna ya da doğrudan boğaza akan püy (irin) içeren sarı-yeşilimsi bir salgılama görülmesi de seyrek değildir.
Rahatsızlık 2-3 haftadan uzun sürmediğinde akut sinüzit, semptomlar bir ay veya daha uzun sürdüğünde kronik sinüzit olarak tanımlanır, hastanın yılda 3 veya daha fazla atak geçirdiği durumlarda ise rekürren sinüzit denir.

Sinüzit nasıl tedavi edilir?
Sinüzit ihmal edilmemelidir; çünkü kendi kendine iyileşmez ve uygun şekilde tedavi edilmelidir. Enfeksiyonu ortadan kaldırmak için hekim spesifik antibiyotikler reçete edecektir, semptomları hafifletmek için antiinflamatuarların, burun damlası veya nebülizörle uygulanan dekonjestanların veya kortikosteroidlerin kullanımını (sınırlı bir süre için) faydalı bulabilir. Alerjik nedenli sinüzite yakalanan hastalar antihistaminiklerden da fayda görebilir. Rahatsızlıkları hafifletmek ve sorunu çözümlemek için çok kuru ve kalabalık ortamlardan (ortamın nemlendirilmesi nazal drenajı kolaylaştırır), sigaradan, hava akımlarından ve çok sert hava sıcaklıklarından kaçınılması tavsiye edilir.
Antibiyotik tedavisine cevap vermeyen sinüzit formlarında pürülan materyali uzaklaştırmak, drenajı sağlamak ve havalanmayı artırmak için cerrahi girişim yapılması gerekebilir.

Geri arşive
Bu sitedeki bilgiler, bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez. Daha fazla bilgi için bir hekime ve/veya bir eczacıya başvurunuz. Sitemizde verilen bilgiler sağlık mesleği mensupları içindir. Soru, öneri ve taleplerinizi bize info@angelini.com.tr e-posta adresi aracılığıyla iletebilirsiniz