Farmakovijilans

İlaçların güvenli bir şekilde kullanımlarının sağlanması amacıyla advers (yan etki) reaksiyonların ve yarar/risk dengelerinin sistematik bir şekilde izlenmesi, bu hususta bilgi toplanması, kayıt altına alınması, değerlendirilmesi, arşivlenmesi, taraflar arasında irtibat kurulması ve ilaçların yol açabileceği zararın en az düzeye indirilebilmesi için gerekli tedbirlerin alınması dair tüm süreçler farmakovijilans olarak adlandırılır.

İlaçlarımızla ilgili Yan etki/Advers reaksiyon bildiriminiz için ekte yer alan TÜFAM bildirim formunu doldurup pv@deltapv.com adresine gönderiniz.

Advers Reaksiyon Bildirim Formu (TÜFAM)

Bu sitedeki bilgiler, bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez. Daha fazla bilgi için bir hekime ve/veya bir eczacıya başvurunuz. Sitemizde verilen bilgiler sağlık mesleği mensupları içindir. Soru, öneri ve taleplerinizi bize info@angelini.com.tr e-posta adresi aracılığıyla iletebilirsiniz