Tedavi Alanları

AĞRI VE ENFLAMASYON

Angelini Ar-Ge, ağrı ve enflamasyon alanında eskiden beri süregelen çalışmalarıyla önemli bir geleneğe sahiptir. Araştırma projeleri; prostagladin, sitokin ve serotoninerjiklerin iletim yollarının, ağrı ve enflamasyon düzenleyen mekanizmalardaki rolü üzerine yapılan çalışmalardan oluşmaktadır.
Ar-Ge grubunun odağı yeni moleküller geliştirmek ve halihazırda mevcut olan ilaçların tek başına veya kombine kullanımında etkinliklerini artırmak ve advers etkilerini azaltmaktır. Bu çalışmalar aynı zamanda ilaçların biyoyararlanımı ve pozolojisini en uygun hale getirmek amacıyla formülasyon yaklaşımlarını da içermektedir.

MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ (MSS)

MSS alanındaki ilaçlar, özellikle de duygudurum bozukluklarına yönelik olanlar, Angelini'nin en başarılı olduğu ve dünya çağında tanındığı alanlardır.
Angelini laboratuvarları halen mevcut ilaçlarının ve nöropsikiyatrik hastalıklarda farklı moleküler hedefler üzerinde etkinlik gösteren yeni mokeküllerin etki mekanizmaları üzerine çalışmalar ilerletmektedir, bu çalışmalar majör depresyon ve diğer duygudurum bozukluklarında rol alan sinirsel mekanizmaların biyokimya, fizyoloji ve farmakolojisi hakkında hatırı sayılır derecede önemli bilgilerin edinilmesini sağlamaktadır. Çalışmalar esas olarak, ilaçların nörotransmisyon üzerindeki etkilerini takiben ortaya çıkan antidepresan aktivitelerden sorumlu mekanizma sorunu üzerinde durmaktadır.

Angelini aynı zamanda diğer MSS patolojilerinden (bipolar bozukluk, şizofreni ve multipl skleroz) sorumlu yeni moleküler hedeflere yönelik araştırma faaliyetlerine devam etmektedir.

ENFEKSİYON HASTALIKLARI

Prulifloksasilini geliştirme deneyimiyle yola çıkan Angelini Ar-Ge, artık ciddi bir problem haline gelen ve farmakolojik araştırmanın öncelikli olarak tanımlandığı antibiyotik direncine çözüm bulmak için antienfektifler alanına daha fazla ağırlık vermeye başladı.

Günümüzde Ar-Ge faaliyetleri, monoterapi veya kombinasyon halinde kullanılmak üzere yeni ürünlerin antimikrobiyal etkinliğinin değerlendirilmesi ve gelişmiş antibiyotik dirençli teknolojilerle üretilen tıbbi cihazların değerlendirilmesine odaklanmaktadır.

Angelini ayrıca cilt, bağırsak ve kadın genital sistemi miktobiotasının, insan vücudunun genel sağlık durumunun devamlılığı üzerindeki rolü ve enfeksiyon sırasında gözlenen değişiklikler üzerinde de araştırmalar yapmaktadır.

 

Bu sitedeki bilgiler, bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez. Daha fazla bilgi için bir hekime ve/veya bir eczacıya başvurunuz. Sitemizde verilen bilgiler sağlık mesleği mensupları içindir. Soru, öneri ve taleplerinizi bize info@angelini.com.tr e-posta adresi aracılığıyla iletebilirsiniz