İnsan Kaynakları Yönetimi

İşe Alım Süreçleri

İşe alım sürecimiz, ilgili departman yöneticisi tarafından İnsan Kaynakları departmanına iletilen talep doğrultusunda başlar. Pozisyonun özet tanımı oluşturularak, ilk olarak Angelini İlaç çalışanları ile paylaşılır ve eşzamanlı olarak ilgili işe alım platformlarında yayınlanır. Gelen başvurular arasından yapılan detaylı değerlendirmeler sonucunda bir liste oluşturularak öncelikle ilgili departman müdürüne yönlendirilir. İnsan Kaynakları ve ilgili departman müdürünün yaptığı değerlendirme sonucunda görüşme yapılacak kişilere karar verilir. Görüşmeye çağrılan her kişi mutlaka İnsan Kaynakları ve ilgili departman müdürü ile iş görüşmesi yapar. Görüşmelerin sonunda yapılan testler ve referans görüşmeleri sonunda pozisyon için en uygun adaya karar verilir. Görüşmeye davet edilen her adaya sürecin tamamlanması ile birlikte her şekilde bilgilendirme yapılır.

Başa dön

Performans Yönetimi

Angelini İlaç'ta performans sistemi üç ana başlık altında oluşturulmuştur.

1. Bireysel Hedefler; Şirket stratejileri ve bağlı yönetici ile yapılan görüşmeler sonrasında ilgili yıl için oluşturulan kişiye özel hedeflerdir.

2. Teknik Yetkinlikler; Çalışanların pozisyonlarına bağlı olarak değişkenlik gösteren, işinin gerektirdiği teknik bilgi ve becerisini tanımlayan yetkinliklerdir.

3. Yönetsel Yetkinlikler; Çalışanların sorumluluk alanlarına bağlı olarak değişkenlik gösteren, işiyle ilgili süreçleri ne şekilde ve nasıl yönetmesi grektiğini tanımlayan yetkinliklerdir.

Performans görüşmeleri aynı zamanda Kariyer Planlama, Yetenek Yönetimi ve Eğitim-Gelişim Planlama süreçlerine de veri sağlamaktadır.

Başa dön
Bu sitedeki bilgiler, bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez. Daha fazla bilgi için bir hekime ve/veya bir eczacıya başvurunuz. Sitemizde verilen bilgiler sağlık mesleği mensupları içindir. Soru, öneri ve taleplerinizi bize info@angelini.com.tr e-posta adresi aracılığıyla iletebilirsiniz