Araştırma ve Geliştirme

Araştırma ve geliştirme alanında 50 yıldan fazla süredir tecrübesi bulunan Angelini İlaç, orijinal moleküllerin geliştirilmesinden, ilaç olarak ruhsatlandırılmasına kadar tüm süreçlerde faaliyet göstermektedir.

Angelini Ar-Ge Faaliyetleri

Yillarca süren arastirma çalismalarinin sonunda, Angelini birçok ürün gelistirdi.Bunlardan biri topikal kullanima yönelik bir antienflamatuar ajan olan benzidamin ve bir digeri ise antidepresan türü olan trazodon’dur, her iki ürün de dünya çapinda bilinmekte ve 60’dan fazla ülkede satis ve pazarlama faaliyeti yürütülmektedir. Angelini, kisa bir süre önce Nippon Shinyaku firmasinda florokinolon prulifloksasinin lisansini aldiktan sonra, bu antibiyotiklerin tüm klinik öncesi ve sonrasi gelistirme çalismalarini yürütmüs ve birçok Avrupa ülkesinde ruhsatlandirma süreçlerini tamamlamistir.

Angelini Arastirma Ekibi, siliko modellerinden klinik öncesi, formülasyon ve klinik gelistirmeye, ruhsatlandirmadan farmakovijilans çalismalarina kadar bir ilacin gelistirilmesi için gerekli olan tüm yetkinlik, beceri ve olanaklara sahiptir.
Bu arastirmalar, dünyanin önde gelen bilim insanlariyla isbirligi içinde S.Palomba’da bulunan Angelini Ar-Ge merkezinde ve kamu ya da özel sektöre ait diger Ar-Ge merkezlerinde yürütülmektedir.

Başa dön

İnovasyon ve Dinamik Pipeline

İnovasyon
Ar-Ge Departmanı, Ruhsatlandırma ve İş Geliştirme departmanı ile ortak çalışmalar yürüterek sürdürülebilir ve yenilikçi bir şirket portföyü yaratmaya çalışmaktadır. Bu amaca ulaşmak için Ar-Ge departmanı R&D WEP (Ar-Ge Mevcut Ürünler) ve R&D NPP (Ar-Ge Yeni Ürünler) olmak üzere ikiye ayrılmıştır
Yeni ürün araştıma ve geliştirme faaliyetleri R&D NPP tarafından yürütülmekteyken, mevcut ürünlere ilişkin varyasyon çalışmalarını ve ilaç dışı ürünleri için araştırma ve geliştirme faaliyetlerini R&D WEP yürütmektedir. Bu strateji ile uyumlu olarak Medikal ve Ruhsat departmanları da NPP (Yeni Ürünler) ve WEP (Mevcut Ürünler) olarak hizmet vermektedirler.
20 ülkede doğrudan faaliyet gösteren Angelini İlaç, Ar-Ge, Ruhsat ve İş Geliştirme departmanlarını mevcut ülkelerin kural ve yönetmelikleri, farmakovijilans kuralları, terapötik ve pazar ihtiyaçları göz önüne alınarak merkezi olarak kontrol etmektedir.

Dinamik Pipeline
Ar-Ge, Ruhsatlandırma ve İş Geliştirme (Research, Regulatory & Development- RR&D) bölümünün misyonunu,  Angelini RR&D tarafından ya da farklı ortaklar tarafından geliştirlen dinamik bir pipeline oluşturmaktır.
RR&D , ulusal ve uluslararası gruplarla stratejik ortaklıklar kurarak ve bilimsel-yenilikçi kurumlarla bağlantılar kurarak, hem yenilikçi çözümler geliştirmeyi, hem de kendi bilimsel araştırma programlarının başarısını arttırmayı hedeflemektedir.
İş Geliştirme departmanı,  şirket portföyünü geliştirmek için, dışarıdaki önemli fırsatların belirlenmesi ve ortaklıkların kurulması üzerine çalışmalar yürütmektedir.
Angelini Pipeline’nın geliştirilmesi adına Bilimsel Araştırma ve Bilgi Toplama departmanı, İş Geliştirme departmanı ve Ar-Ge departmanı ortak çalışmalar yürüterek erken faz ürünlerin portföye katılmasını sağlamaktadırlar. Bu ürünler mevcut terapötik alanlarda olabileceği gibi tamamen yeni terapötik alanlarda da olabilmektedir.

Başa dön

Tedavi Alanlarına Odaklanma

Şu anda yürütülmekte olan Ar-Ge faaliyetleri; Ağrı ve Enflamasyon, Merkezi Sinir Sistemi, Enfeksiyon alanlarına odaklanmaktadır.

AĞRI VE ENFLAMASYON
Angelini Ar-Ge, ağrı ve enflamasyon alanında eskiden beri süregelen başarılı çalışmalarıyla, şirket portföyüne önemli katkılar sağlayan bir geleneğe sahiptir. Araştırma projeleri; prostaglandin, sitokin ve serotoninerjiklerin aktarım yollarının ağrı ve enflamasyonu modüle eden mekanizmalardaki rolü üzerine yapılan çalışmalardan oluşmaktadır. Ar-Ge grubu şu anda, MSS grubu içindeki molekül ve aktif maddelerin kombinasyonları üzerinde, bu maddelerin etkinliğini arttırmak ve yan etkilerini azaltmak için çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca, bu çalışmalar analjezik ilaçların biyoyararlanımında ve pozolojisinde formülasyon yaklaşımıyla yapılan optimizasyonu da içermektedir.

MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ (MSS)
MSS’de aktif olan ilaçlar, özellikle de duygudurum bozukluklarına yönelik olanlar, Angelini’nin en başarılı olduğu ve dünya çapında tanındığı alanlardır.
1960’lı yıllarda ve 1981’de ABD’de majör depresyon tedavisinin klinik uygulamaya alınması bu hastalığın tedavisine olan terapötik yaklaşımı değiştirmiştir.Trazodon geniş nörofizyofarmakolojik etki spektrumu ve iyi tolere edilebilirliği sayesinde günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Tüm bunlar majör depresyon ve diğer duygudurum bozukluklarında görülen nöral mekanizmaların biyokimyası, fizyolojisi ve farmakolojisinde hatırı sayılır düzeyde uzmanlık kazanılmasını sağlamıştır. Angelini laboratuvarları halen Trazodonun etki mekanizmaları ve nöropsikiyatrik hastalıklara yönelik, farklı yeni bileşenler üzerine çalışmalar yapmaya devam etmektedir. Bu çalışmalar, Nörotransmisyon üzerindeki etkileri inceleyerek antidepresif aktivitelerden sorumlu olan mekanizmayla ilgili problemi ele almaya çalışmaktadır. Ayrıca, Angelini laboratuvarlarında MSS patolojilerinden (bipolar bozukluk, şizofreni ve multipl skleroz) sorumlu yeni molekülere ilişkin araştırma faaliyetleri devam etmektedir.

ENFEKSİYON
Prulifloksasini geliştirme deneyimiyle yola çıkan Angelini Ar-Ge, günümüzde ciddi bir problem haline gelen ve farmakolojik araştırmanın öncelikli olarak tanımladığı antibiyotik direncine çözüm bulmak için antienfektifler alanına daha fazla ağırlık vermeye başladı.
Şu anda farklı kimyasal sınıfların (küçük moleküller, makromoleküller ve peptitler) ve gelişmiş antibiyotik direnci teknolojileriyle üretilmiş tıbbi cihazların etkililiği üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca, Angelini Ar-Ge giderek artan intestinal, vajinal ve dermal mikrobiyota sorunlarını, bu sorunların sağlık üzerindeki rolünü ve enfeksiyon hastalıklarında yol açtıkları değişimleri ele almaktadır.

Başa dön

Angelini Ar-Ge Pipeline

Başa dön
Bu sitedeki bilgiler, bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez. Daha fazla bilgi için bir hekime ve/veya bir eczacıya başvurunuz. Sitemizde verilen bilgiler sağlık mesleği mensupları içindir. Soru, öneri ve taleplerinizi bize info@angelini.com.tr e-posta adresi aracılığıyla iletebilirsiniz