Etik Kurallarımız

Etik yapılanma, şirketin tüm kamusal ve ekonomik ortamlardaki faaliyetlerinin güvenilirliği açısından gerekli bir yaklaşımdır. İş faaliyetlerinde etik kuralların amacı; işle ilgili süreçlerde ahlaki bir yaklaşımın gerekliliği, etik kuralların pratikte devamlılığının sağlanması, şirketin güvenilir ve düzgün iş yönetiminin garanti altına alınmasıdır. Etik ve ahlaki değerlerin öneminin farkında olan Angelini, bünyesindeki her şirketin günlük iş süreçlerinde etkileşim içinde olduğu paydaşlarına karşı haklarını, görevlerini ve sorumluluklarını düzenleyen “Etik ve Davranış Kuralları”nı yürürlüğe koymuştur. Angelini etik ve davranış kurallarını daha da kapsamlı hale getirmek için, üyesi olduğu İlaç Sektörünün etik kurallarını da uymaktadır.

Bu sitedeki bilgiler, bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez. Daha fazla bilgi için bir hekime ve/veya bir eczacıya başvurunuz. Sitemizde verilen bilgiler sağlık mesleği mensupları içindir. Soru, öneri ve taleplerinizi bize info@angelini.com.tr e-posta adresi aracılığıyla iletebilirsiniz